Selülozik Tiner

Selülozik Tiner

Yapısında kuvvetli çözücüler bulunan renksiz,berrak bir tinerdir.Her türlü selülozik son kat boya,astar verniklerin inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Her türlü selülozik boyanın inceltilmesinde ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesinde kullanılır.

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda,açılmamış orjinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir.Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

S2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S16
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin
S29
Kanalizasyona boşaltmayın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S3/7/9
S24/25
Göz ve cilt ile temasından sakının.
R11
Kolay alevlenebilir.
R20/21/22
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır