Endüstriyel Tiner

Endüstriyel Tiner

Ürünlerimiz, endüstriyel ve sanayi alanlarında antikorozif amaçlı üretilmektedir.Çelik konstrüksiyon yapılarda ve demir çelik sektöründe kullanılmaktadır. Hastane, laboratuvar, ameliyathane gibi sağlık kuruluşlarında ve gıda sektöründe gıdaya uygun solventsiz boya üretilir.

Endüstriyel Tiner, tüm Endüstriyel esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında poliüretan esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Endüstriyel Tiner birlikte kullanılacağı Endüstriyel malzemenin teknik özelliklerinde belirtilen uygulama viskozitesini düzenleyecek oranlarda kullanılmalı, sistemden beklenen performansın sağlanabilmesi için de, bu oranların haricinde eksik ya da fazla olarak ürüne ilave edilmemelidir.Endüstriyel Tiner, uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı Esasları olabilir ve yangın olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, tasıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız.

S3
Serin yerde muhafaza edin
S7
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
S9
Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin
S17
Yanıcı maddelerden uzak tutun
S21
Kullanım sırasında sigara içmeyin
S24
Cilt ile temasından sakının.
S38
Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın
R7
Yangına neden olabilir.
R11
Kolay alevlenebilir.
R20
Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R30
Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir