Sentetik Tiner

Sentetik Tiner

Her tip sentetik boya ve verniklerin fırça,rulo ve tabanca tatbikatlarında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir.Boya alet ve edevatlarının temizlenmesinde de kullanılır.

Her türlü sentetik boyanın inceltilmesinde ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesinde kullanılır.

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda orjinal ambalajlarında iki yıl depolanabilir.Aşırı sıcaklık,nem ve dondan korunmalıdır.

S2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S16
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin
S29
Kanalizasyona boşaltmayın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S3/7
Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.
S24/25
Göz ve cilt ile temasından sakının.
R10
Alevlenebilir.
R65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R20/21/22
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır